Ostame kasvava metsa raieõigust

Raieõiguse müümine on metsaomaniku jaoks üks lihtsamaid ja levinumaid viise saamaks oma metsast tulu, jäädes seejuures metsakinnistu omanikuks.

Esmalt tuleb kindlaks teha, kas Teie metsakinnistu vajab uut metsamajandamiskava. Kui metsamajandamiskava vajab uuendamist, siis võtke meiega ühendust, omame metsakorraldustööde tegevusluba.

Kasvava metsa raieõigust on kõige lihtsam müüa Keskkonnaameti poolt kinnitatud kehtiva märkega metsateatise alusel. Oleme abiks metsateatise täitmisel ja raieskeemi koostamisel. Majandame heaperemehelikult erinevat liiki puistusid. Metsas kasvavate puidusortimentide osas ei ole meil eelistusi – ootame pakkumisi sortimendist olenemata.

Kui kasvava metsa raieõiguse hinna osas on saavutatud kokkuleppe, sõlmime raieõiguse võõrandamise lepingu. Lepingus fikseeritakse raiutav puidukogus, raieliik, tööde algus ja lõpp, hind, maksmise kord ning muud kokkulepped tööde teostamise ja tingimuste osas.

Kui Teil on plaanis kasvava metsa raieõiguse müük, kuid metsakinnistul puudub kehtiv metsamajandamiskava, siis on võimalik sõlmida ka notariaalne tähtajaline kasutusvalduse seadmise leping ehk lihtsamalt öeldes metsakinnistu rendileping kindlaks määratud tingimuste alusel.

Hinnapakkumise saamiseks täitke päringuvorm. Lisaküsimuste tekkimisel helistage numbril: (+372) 520 6501

 

Küsi pakkumist