Metsakorraldustööde teostamine

Metsamajandamiskava koostamise eesmärk on anda hea ülevaade metsa seisundist, sisaldades endas parimaid võimalikke soovitusi metsa jätkusuutlikuks majandamiseks. Samas võib kava tellida ka lihtsalt metsavarude ja metsa seisundi kohta ülevaate saamiseks.

Metsamajandamiskavast leiab metsaomanik vastuseid järgnevatele küsimustele:

–  Kuidas paiknevad metsaosad?
–  Kui suur on nende pindala ja seal kasvavate puude maht?
–  Milline on erinevate puuliikide osatähtsus?
–  Kui vanad ja milliste mõõtmetega on puud?
–  Milliseid raieid on soovitav teostada?
–  Kui suured on raiutava puidu kogused?
–  Kuidas uuendada lagedaks raiutud metsaosad?
–  Millist puuliiki on antud kasvukohas kõige mõistlikum kasvatada?

Metsamajandamiskava võib koostada ainult litsenseeritud metsakorraldaja, omame metsakorraldustööde tegevusluba (loa number KME000020).

Hinnakiri:

Metsamajandamiskava koostamise hind on 14€/ha + käibemaks.
Mahukamate tööde korral on hind kokkuleppeline. Küsi pakkumist.

Küsi pakkumist