Metsamajandamiskava koostamine

Metsamajandamiskava annab soovitused metsa majandamiseks ja sealt leiab ülevaate metsavarude seisundi kohta. Kava koostamisel lähtutakse metsanduse heast tavast ja arvestatakse kehtivate seadustega. Metsamajandamisekava koostatakse 10 aastaks.

 

Millest metsamajandamiskava koosneb?

Metsamajandamiskava (metsakorralduskava) sisaldab kõike seda, mida metsaomanik oma metsa kohta teadma peab. Sealt leiad:

– metsamaa-, puistu- ja metsamajandustööde plaani;
– eraldiste takseerkirjelduse;
– metsa iseloomustavad koondtabelid;
– ülevaate kavandatavatest raietest;
– uuendus- ja hooldusraiete nimekirja;
– info metsas kehtivate looduskaitseliste piirangute kohta;
– kitsendused, mis tulenevad metsaseadusest, metsade majandamise eeskirjast või metsade korraldamise juhendist;
– heade metsamajandamise tavadega kooskõlas olevad soovitused.

 

Kuidas metsamajandamiskava koostamine käib?

Metsamajandamiskava saab koostada üksnes litsentseeritud metsakorraldaja, kellel on volitus valminud kava metsaregistrisse (Metsaportaal) kanda. Omame metsakorraldustööde tegevusluba (loa number KME000020).

Kava koostamiseks viib metsakorraldaja metsas läbi vajalikud vaatlused ja mõõtmised. Saadud takseerandmete põhjal koostatakse metsale järgmise 10 aasta plaan.

Metsamajandamiskava koostamise hind sõltub kinnistu suurusest ja asukohast. Saada meile oma metsa andmed ja teeme sulle pakkumise.
Saada meile päring või helista +372 520 6501. Võta ühendust!

Küsi pakkumist