Forest Reserves OÜ - Metsa- ja põllumaad Eestis

Kes on Forest Reserves?

Oleme 100% Eesti ettevõte, kes on keskendunud metsa- ja põllumaa kinnistute ostmisele ning majandamisele.

Pakume Sulle võimalust müüa oma mets või maa koostööpartnerile, kes kannab selle eest heaperemehelikult hoolt ja tagab Sulle väärilise tasu.

Samuti ostame kinnisvaraarenduseks sobivaid kinnistuid ning pakume metsamajandamiskavade koostamist.

 

Kogemus aastast 2009

Forest Reserves OÜ (koos Forest Farm) valduses on rohkem kui 6000 ha metsa- ja põllumaad üle Eesti. Me tegeleme metsa- ja põllumaa kinnistute säästliku, efektiivse ja jätkusuutliku majandamisega. Meie spetsialistidel on erialane haridus ja pikk töökogemus, et Sind vajadusel nõustada ning müügiprotsessi käigus toetada.

Me järgime oma töös alati kõiki kehtivaid seadusi ning juhindume metsanduse heast tavast, tegutsedes kaalutletult ja seades esikohale metsa heaolu.

Ostame metsa → Teeme raietöid → Uuendame ja mineraliseerime pinnase → Istutame uued taimed → Kasvatame ja hooldame metsa

Soovid meiega koostööd teha? Võta ühendust ja arutame läbi järgmised sammud.

Meie peamised tegevusalad!

Teeme hinnapakkumise igale metsakinnistule, olenemata selle asukohast ja suurusest.

METSAMAA OST

Küsi pakkumist

Ostame kasvava metsa raieõigust ning oleme abiks metsateatiste ja raieskeemi koostamisel.

RAIEÕIGUSE OST

Küsi pakkumist

Ostame põllu-ja rohumaad, olenemata selle asukohast ja suurusest.

PÕLLUMAA OST

Küsi pakkumist