Meie pakutavad teenused

METSAMAA OST

Teeme hinnapakkumise igale metsakinnistule, olenemata selle asukohast ja suurusest. Ostu puhul ei ole takistuseks, kui kinnistu on koormatud hüpoteegiga või asub looduskaitseliste piirangutega alal. Loe lähemalt

RAIEÕIGUSE OST

Raieõiguse müümine on metsaomaniku jaoks üks lihtsamaid ja levinumaid viise saamaks oma metsast tulu, jäädes seejuures metsakinnistu omanikuks. Majandame heaperemehelikult erinevat liiki puistusid. Loe lähemalt

PÕLLUMAA OST

Ostame põllu- ja rohumaad, olenemata selle asukohast ja suurusest. Suudame pakkuda kinnistu omanikule väärilist hinda ning tagame kiire ja kvaliteetse asjaajamise kuni notariaalse tehingu sõlmimiseni. Loe lähemalt

METSAMAJANDAMISKAVADE KOOSTAMINE

Metsamajandamiskava annab hea ülevaate metsavarude ja metsa seisundi kohta. Omame metsakorraldustööde tegevusluba (loa number KME000020). Loe lähemalt